Τελευταία νέα

Μέτα-ανάλυση με την χρήση της Python

Στο παράδειγμα θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα τα οποία παράγονται τυχαία με κανονική κατανομή και το θέμα αφορά στην μετα-ανάλυση μελετών που συγκρίνουν την μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης από ένα αντι-υπερτασικό… Continue Reading Μέτα-ανάλυση με την χρήση της Python

Συστηματική ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση

Συστηματική ανασκόπηση vs μετα-ανάλυση Η συστηματική ανασκόπηση απαντά σε ένα ερευνητικό ερώτημα με την συλλογή και περίληψη ερευνητικών στοιχείων τα οποία είναι σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Η μετα-ανάλυση είναι η… Continue Reading Συστηματική ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση

MyNeuroTeam.com

Τι είναι η myneuroteam.com; 1. Είναι η πρώτη διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα συνεργατικών ερευνητικών ομάδων στον χώρο των νευροεπιστημών 2. Προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση σε ερευνητικά projects 3. Δίνει την δυνατότητα στα… Continue Reading MyNeuroTeam.com